۱ دی ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5924847
T T
۰ نفر
پاکستان خواهان دورنگاهداشتن جنوب آسیاازمسابقات تسلیحات هسته ای شد # اسلام آباد - ایرنا 2/10/72 .سیاسی. تلکس 39 وزیر امور خارجه پاکستان شناسایی جنوب آسیا به عنوان یک منطقه عاری ازسلاحهای هسته ای ودورنگاهداشتن این منطقه از مسابقات تسلیحات هسته ای راموردتاکیدقرارداد.
........................................
،پاکستان،تسلیحات،هسته ای،اتمی،نظامی،سردار،آصف،احمد،علی،هند،
۰ نفر