۱ دی ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5924830
T T
۰ نفر
وارطان تکیان :احترام به حقوق اقلیت ها درایران بی نظیر است # تهران - ایرنا 2/10/72 .سیاسی.مذهبی. تلکس 117 وارطان تکیان عضو کمیسیون دوستی بین ادیان امروز درتهران گفت احترامی که ایران برای اقلیت های دینی قائل هستنددرهیچ کشوراسلامی وخارجی دیگر وجود ندارد.
........................................
،ایران،اقلیت،مذهبی،ارامنه،کمیسیون،دوستی،بین،ادیان،
۰ نفر