۱ دی ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5924809
T T
۰ نفر
عراقیهای ساکن دریک منطقه مرزی باکویت ازاین منطقه خارج شده اند # تهران - ایرنا 2/10/72 .سیاسی. تلکس 208 ناظران سازمان ملل متحد اغلب کشاورزان عراقی ساکن یک منطقه مرزی که بعداز جنک خلیج فارس به کویت واگذار شد راازاین منطقه خارج کرده اند.
........................................
،سازمان،ملل،عراق،کویت،منطقه،مرزی،ای،پی،سخنگو،عراق،
۰ نفر