۱ دی ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5924794
T T
۰ نفر

ازسرگیری مذاکرات صلح بوسنی در بروکسل

۱ دی ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5924794
ازسرگیری مذاکرات صلح بوسنی در بروکسل # تهران - ایرنا 2/10/72 .سیاسی. تلکس 113 مذاکرات صلح بوسنی میان رهبران صرب کروات ومسلمانان بوسنی امروز پنجشنبه تحت نظارت میانجیگران بین المللی دربروکسل از سرگرفته شد.
........................................
،بروکسل،بلژیک،مذاکرات،صلح،بوسنی،و،هرزگوین،دیوید،اوئن،،توروالد، ،استولتنبرک،آ،اف،پ،بروکسل،
۰ نفر