۱ دی ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5924775
T T
۰ نفر
یک کشیش نیروهای هوایی آمریکا خواستار تجدیدنظر درحکم خودشد # نیویورک - ایرنا 1/10/72 .سیاسی. تلکس 25 یک کشیش نیروی هوایی آمریکاکه به دلیل زیرسئوال بردن سیاست این کشوردرجنک خلیج فارس ازخدمت اخراج شده از مقامات نظامی خواست حکم وی راموردتجدیدنظرقراردهند.
........................................
،کشیش،،اخراجی،نیروی،هوایی،آمریکا،خواستار،تجدیدنظر،حکم،داخلی،نظامی، ،مذهبی،جنک،خلیج،فارس،،کشیش،،گارلند،رابرتسون،
۰ نفر