۱ دی ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5924725
T T
۰ نفر
500 هزارجلدکتاب طی سالجاری دراختیارکتابخانه های عمومی قرارگرفته # بندرعباس - ایرنا 1/10/72 .فرهنگی. تلکس 249 500 هزار جلد کتاب درقالب یکهزار و 200 عنوان امسال در اختیار کتابخانه های عمومی کشور قرار گرفت.
........................................
،ایران،آمار،کتاب،فرهنگی،هیئت،امنای،کتابخانه های،عمومی،کشور،
۰ نفر