۶ آذر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5922441
T T
۰ نفر

نفوذ آمریکا بر انتخاب ات روسیه

۶ آذر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5922441
نفوذ آمریکا بر انتخاب ات روسیه # تهران - ایرنا 10/09/72 .سیاسی. تلکس 17 با نزدیک شدن انتخابات روسیه پیروزی احتمالی بوریس یلتسین رئیس جمهور این کشور مردم جهان ; آمریکا را کشور برنده در انتخابات این جمهوری میدانند.
........................................
،آمریکا،روسیه،انتخابات،ریاست،جمهوری،واشنگتن،تایمز،
۰ نفر