۶ آذر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5922129
T T
۰ نفر
عکس العمل پروتستان از تماس بین انگلیس وارتش جمهوریخواه # تهران - ایرنا 7/09/72 .سیاسی. تلکس 111 183 درپی تائید مبنی بروجود تماس انگلیس باارتش جمهوریخواه ایرلندیک رهب رحزب پروتستان خواستار استعفای نخست وزیر انگلیس ومسئول ایرلند شمالی شد.
........................................
،انگلیس،،ایرلند،شمالی،استعفا،جان،میجر،پاتریک،مایهو،آ،اف،پ،لندن،آبزرور، ،سخنگو،
۰ نفر