۶ آذر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5922071
T T
۰ نفر

ایران می کوشد به اسرائیل ضربه بزند

۶ آذر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5922071
ایران می کوشد به اسرائیل ضربه بزند # بیروت - ایرنا 6/09/72 .سیاسی. تلکس 179 ژنرال دئیو لیویه که خود را فرمانده جبهه داخلی اسرائیل معرفی کرد امروز شنبه گفت ایران می کوشد با دست یابی به ادوات جنگی به اسرائیل ضربه بزند.
........................................
،اسرائیل،ایران،
۰ نفر