۱ آبان ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5918681
T T
۰ نفر
پیروزی حزب لیبرال کانادا آینده پیمان نفتا رامبهم ترساخته است # نیویورک - ایرنا 4/08/72 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 248 پیروزی روز دوشنبه حزب لیبرال کانادا به رهبری ژان کرتین در انتخابات مجلس ; سرنوشت پیمان نفتا میان کانادا آمریکا مکزیک را زیر سئوال برده است.
........................................
،کانادا،پیمان،نفتا،احزاب،حزب،لیبرال،پیمان،تجارت،آزاد،آمریکای،شمالی،
۰ نفر