۱ آبان ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5918665
T T
۰ نفر

نحوه دخالت سازمان سیا درایتالیا و اروپا

۱ آبان ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5918665
نحوه دخالت سازمان سیا درایتالیا و اروپا # رم - ایرنا 4/08/72 .سیاسی. تلکس 28 آمریکا درسال 1984 طرحی برای مقابله با پیروزی کمونیستهای ایتالیا در انتخابات پارلمانی این کشور در دست اقدام داشت.
........................................
،رسانه ها،ایتالیا،طرح،مقابله،با،پیروزی،کمونیست،انتخابات،پارلمان، ،سیاآمریکا،
۰ نفر