۶ شهریور ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5912467
T T
۰ نفر

گشایش مرکز پخش محصولات کشاورزی آمریکا دردوبی

۶ شهریور ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5912467
گشایش مرکز پخش محصولات کشاورزی آمریکا دردوبی # ابوظبی - ایرنا 10/06/72 .اقتصادی. تلکس 27 اق دفتر ترویج صادرات وزارت کشاورزی آمریکا دوبی را به مرکز منطقه ای پخش محصولات کشاورزی وتولیدات عذایی تبدیل کرد.
........................................
،بیانیه،گزارش،،ادوین،پروتر،وابسته،کشاورزی،سفارت،آمریکا،درپاریس،، ،امارات،خلیج،فارس،،اقتصاد،مرکز،پخش،،محصولات،
۰ نفر