۶ شهریور ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5912414
T T
۰ نفر
مخالفت حزب مخالف صربستان با طرح تقسیم بوسنی و هرزگوین # تهران - ایرنا 10/06/72 .سیاسی. تلکس 268 ووک دراسکوویچ رهبر مخالفان دولت صربستان امروز طرح صلح بوسنی و هرزگوینرا بعنوان یک سابقه خطرناک مورد حمله قرار داد.
........................................
،بوسنی،و،هرزگوین،صربستان،مذاکرات،صلح،ژنو،طرح،قوم،زدایی،
۰ نفر