۶ شهریور ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5912384
T T
۰ نفر
ادوارد شواردنادزه مخالفان گرجستان را تهدید کرد # تهران - ایرنا 10/06/72 .سیاسی. تلکس 50 شواردنادزه دیروز تهدید کرد که به منظورمتوقف کردن عملیات مخالفان که سه شهر غربی این کشور را به تصرف خود درآورده اند دست به اقدامی شدید خواهدزد.
........................................
،گرجستان،داخلی،درگیری،رویتر،مسکو،ایتارتاس،،
۰ نفر