۶ شهریور ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5912339
T T
۰ نفر
آمادگی طایفه ریگی دربلوچستان برای مقابله باشرارت وناامنی درمنطقه # زاهدان - ایرنا 9/06/72 .اجتماعی. تلکس 224 سران طایفه ریگی بلوچ وتیره های وابسته به آن درپایان هفته دولت و آغازهفته وحدت آمادگی خودرابرای مقابله با ناامنی و شرارت درمحل استقراراین طایفه اعلام داشتند ........................................
،ایران،سیستان،و،بلوچستان،طایفه،ریگی،حجتی،استاندار،بشیراحمد،ریگی،یکی، ،از،سران،طایفه،مواد،مخدر،
۰ نفر