۶ شهریور ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5912293
T T
۰ نفر

واکنش ژاپن نسبت به طرح سازش ساف واسرائیل

۶ شهریور ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5912293
واکنش ژاپن نسبت به طرح سازش ساف واسرائیل # تهران - ایرنا 9/06/72 .سیاسی. تلکس 135 دولت ژاپن امروز ازتوافق سازمان آزادیبخش فلسطین و اسرائیل بمنظور اعطای خودمختاری به فلسطینیان ساکن نوار غزه استقبال کرد.
........................................
،تسوتومو،هاتا،وزیر،امور،خارجه،ژاپن،اسرائیل،ساف،فلسطین،طرح،غزه،اریحا،
۰ نفر