۶ شهریور ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5912292
T T
۰ نفر
مقررات منع رفت وآمد در دوبایزید ترکیه بمورد اجرا درآمد # تهران - ایرنا 9/06/72 .سیاسی. تلکس 258 و283 درپی تهاجم چریکهای کرد ترکیه به شهر دوبایزید در مرز ترکیه با ایران دولت آنکارا دراین شهرستان مقررات منع عبور ومرور را بمورد اجرا گذاشت.
........................................
،آناتولی،د،پ،آ،اعتماد،متین،فرماندار،استان،اگری،ترکیه،حزب،کارگران،کرد، ،حمله،مقررات،منع،رفت،وآمد،دوبایزید،
۰ نفر