۶ شهریور ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5912192
T T
۰ نفر
شرایط اعلام واگذاری وزارت راه وترابری به بخش غیردولتی # تهران - ایرنا 8/06/72 .اقتصادی. تلکس 18 اق شورای عالی اداری در ارتباط با واگذاری بخشی از امور و فعالیتهای وزارت راه و ترابری به بخش غیردولتی مواردی را تصویب کرد.
........................................
،ایران،وزارت،راه،و،ترابری،بخش،،خصوصی،حمل،ونقل،راهسازی،و،راهداری،حمل، ،ونقل،دریایی،هواشناسی،
۰ نفر