۶ شهریور ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5912169
T T
۰ نفر

چین و تایوان مذاکرات خود را از سرگرفتند

۶ شهریور ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5912169
چین و تایوان مذاکرات خود را از سرگرفتند # تهران - ایرنا 8/06/72 .سیاسی. تلکس 30 چین و تایوان امروز در پکن مذاکرات مربوط به گسترش روابط دوجانبه خود را که چهار ماه پیش به حالت تعلیق درآمده بود از سرگرفتند.
........................................
،آ،اف،پ،پکن،چین،تایوان،روابط،
۰ نفر