۶ شهریور ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5912134
T T
۰ نفر
مطالعات طرح احداث شبکه فاضلاب در 100 شهر کشور پایان یافت # شهرکرد - ایرنا 7/06/72 .اجتماعی. تلکس 222 به گفته منوچهری معاون وزیر نیرو درامور آب و فاضلاب شهری مطالعات طرح احداث شبکه فاضلاب در یکصد شهر کشور به پایان رسید.
........................................
،ایران،اقتصادی،فاضلاب،
۰ نفر