۶ شهریور ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5912050
T T
۰ نفر
یک عضوحزب منحله دمکرات کردستان ایران در ترکیه ربوده شد # آنکارا - ایرنا 6/06/72 .سیاسی. تلکس 122 محمد قادری یک عضو حزب منحله دمکرات کردستان ایران پنجشنبه شب از سوی افراد ناشناسی در منزل خود در شهر کرشهر واقع در200کیلومتری آنکاراربوده شد ........................................
،ایدینلیق،ترکیه،ایران،احزاب،دمکرات،
۰ نفر