۶ شهریور ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5912028
T T
۰ نفر
تلاش هواداران جبهه خلق برای جلوگیری از انجام همه پرسی # اردبیل - ایرنا 6/06/72 .سیاسی. تلکس 150 هواداران جبهه خلق جمهوری آذربایجان با توسل به شیوه های مختلف سعی دارند از برگزاری همه پرسی روز 29 اگوست دراین جمهوری جلوگیری کنند.
........................................
،آذربایجان،اوضاع،داخلی،رفراندوم،رادیو،آزادی،آسیای،میانه،
۰ نفر