۱۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5910390
T T
۰ نفر
اتریش اقامت تجار تبعه صربستان درخاک خود رامنع کرد # وین - ایرنا 20/05/72 .سیاسی. تلکس 272 دولت اتریش درتبعیت ازقطعنامه های سازمان ملل در خصوص محاصره اقتصادی صربستان ومونته نیگروازتمدیدو یاصدور ویزابرای اتباع صربستان خودداری می کند.
........................................
،سخنگو،وزارت،،امور،خارجه،بوسنی،وهرزگوین،اوکراین،
۰ نفر