۱۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5910199
T T
۰ نفر
سه رشته جدید دردانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی کشورایجادمی شود # مشهد - ایرنا 19/05/72 .فرهنگی. تلکس 122 رشته های جدید کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی ; مددکاری ;کارشناسی و کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تاسیس شد.
........................................
،ایران،آمار،دکتر،جغتای،رئیس،،دانشگاه،خراسان،
۰ نفر