۱۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5910156
T T
۰ نفر
تلاش برای تحرک بخشیدن به اقتصادکشورهای آفریقایی # تهران - ایرنا 19/05/72 .اقتصادی. تلکس 24 اق انستیتو آمار دولتی فرانسه اعلام کرد کوششهایی که برای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشورهای آفریقایی ظرف چند دهه گذشته بعمل آمده با شکست روبه روشده است .
........................................
،آ،اف،پ،پاریس،،تولید،ناخالص،،ملی،طی،سالهای،1987،و،1980،کشورهای،ساحل، ،عاج،آمار،درصد،
۰ نفر