۱۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5910005
T T
۰ نفر
زلزله ای شدید برای دومین روز متوالی ژاپن را لرزاند # تهران - ایرنا 17/05/72 .حوادث. تلکس 15;65 زلزله شدیدی به قدرت 5/6 درجه ریشتر برای دومین روزمتوالی امروز بخشهایی از ژاپن را لرزاند اما خسارتی به بار نیاورد.
........................................
،جزیره،شمالی،هوکایدو،حوادث،غیرمترقبه،
۰ نفر