۱۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5909871
T T
۰ نفر
هشدار دیوید اوئن در زمینه حمله غرب به بوسنی و هرزگوین # تهران - ایرنا 16/05/72 .سیاسی. تلکس 25 اوئن: حملات هوائی غرب به بوسنی و هرزگوین تنهاباید برای پشتیبانی از مذاکره با هدف دستیابی به یک راه حل سیاسی بین کرواتها;مسلمانان وصربها صورت گیرد ........................................
۰ نفر