۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5909270
T T
۰ نفر

اظهارات رئیس جمهور لبنان در مورد مذاکرات صلح

۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5909270
اظهارات رئیس جمهور لبنان در مورد مذاکرات صلح # بیروت - ایرنا 10/05/72 .سیاسی. تلکس 67 الیاس هراوی: تحت هیچ شرایطی درموردحاکمیت مشروح لبنان با اسرائیل مذاکره نخواهدکردووروداین کشور به مذاکرات صلح براساس تصمیم اعراب صورت گرفته است.
........................................
،رئیس،،جمهور،لبنان،خاورمیانه،
۰ نفر