۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5909187
T T
۰ نفر

آزادی زندانیان سیاسی شیعه در عربستان

۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5909187
آزادی زندانیان سیاسی شیعه در عربستان # تهران - ایرنا 10/05/72 .سیاسی. تلکس 11 کمیته بین المللی حقوق بشر در خلیج فارس اعلام کرد مقامات عربستان اخیرا اززندانیان سیاسی شیعه راکه بیش ازپنج سال قبل درزندان بودند آزاد کرده اند.
........................................
،آ،اف،پ،نیکوزیا،بیانیه،مقر،واشنگتن،
۰ نفر