۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5909160
T T
۰ نفر
واکنش محافل اسلامی ورسمی لبنان نسبت به موضع روسیه # بیروت - ایرنا 9/05/72 .سیاسی. تلکس 103 اظهارات رئیس بخش خاورمیانه ای وزارت خارجه روسیه که مقاومت اسلامی رامسئول جنک درلبنان دانست با واکنش شدیدی ازسوی محافل لبنان روبرو شد.
........................................
،ویکتور،باسوالیوف،اسرائیل،آمریکا،ابراهیم،امن،نماینده،حزب،الله،در، ،پارلمان،لبنان،
۰ نفر