۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5909125
T T
۰ نفر
امضاء یادداشت تفاهم همکاری درزمینه حمل ونقل بین ایران وآذربایجان # تهران - ایرنا 9/05/72 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 30 اق دردیدار سعیدی کیا وزیر راه وترابری ایران با معاون نخست وزیرجمهوری آذربایجان درباکو یک یادداشت تفاهم همکاری درزمینه حمل ونقل بین دوکشوربه امضاء رسید ........................................
،آسیای،میانه،واجد،احمداف،جاده ای،دریایی،کشتیرانی،راه،آهن،هوائی،صنعت، ،توریسم،
۰ نفر