۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5909100
T T
۰ نفر
گفتگوهای وزرای امور خارجه پاکستان و افغانستان # تهران - ایرنا 9/05/72 .سیاسی. تلکس ;207 236 وزرای امور خارجه پاکستان و افغانستان امروز بر لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر تاکید کردند.
........................................
،یو،پی،اسلام،آباد،عبدالستار،وزیر،امور،خارجه،هدایت،امین،ارسلان،وزیر،امور، ،خارجه،افغانستان،تاجیکستان،
۰ نفر