۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5908995
T T
۰ نفر
توافق جناحهای درگیر در بوسنی جهت تشکیل سه جمهوری # تهران - ایرنا 8/05/72 .سیاسی. تلکس 163 جناحهای درگیر در بوسنی و هرزگوین امروز درمورد یک کشور جدید بوسنی و هرزگوین متشکل از سه جمهوری به توافق اصولی رسیدند.
........................................
،آ،اف،پ،ژنو،دیوید،اوئن،توروالد،استواتنبرک،میانجیگران،بین،المللی، ،صربستان،کرواسی،
۰ نفر