۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5908974
T T
۰ نفر
استفاده آمریکاازنیروی هوایی برای دفاعازنیروی حافظ صلح دربوسنی # نیویورک - ایرنا 7/05/72 .سیاسی.نظامی. تلکس 102 رئیس جمهور آمریکا : اگر سازمان ملل تقاضا کند آمریکا برای دفاع ازنیروهای حافظ صلح دربوسنی وهرزگوین ازنیروی هوایی استفاده خواهد کرد.
........................................
،کلینتون،جلسه،نمایندگان،دموکرات،،مقر،نیروها،سارایوو،زیر،آتش،،نیروهای، ،صرب،
۰ نفر