۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5908966
T T
۰ نفر

انتصابات جدید در جمهوری آذربایجان

۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5908966
انتصابات جدید در جمهوری آذربایجان # باکو - ایرنا 7/05/72 .سیاسی. تلکس 224 معاون نخست وزیر در مسایل مربوط به صنایع نظامی رئیس کمیته گمرکات و وزیر کشاورزی جدید جمهوری آذربایجان تعیین و منصوب شدند.
........................................
،مجلس،،ملی،آذربایجان،رحیم،قاضی اف،معاون،نخست،وزیر،طاهر،علی اف،رئیس،، ،کمیته،موزامیل،عباس،اف،وزیر،کشاورزی،آسیای،میانه،
۰ نفر