۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5908951
T T
۰ نفر

ساخت لنزهایی برای متمرکز کردن اشعه ایکس

۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5908951
ساخت لنزهایی برای متمرکز کردن اشعه ایکس # توکیو - ایرنا 7/05/72 .علمی. تلکس 129 انستیتو تحقیقاتی اوزاکا در ژاپن موفق به ساخت نوعی عدسی شده است که می تواند اشعه ایکس را با شدت بسیار زیاد در یک نقطه متمرکز کند.
........................................
،میکروسکوپ،
۰ نفر