۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5908736
T T
۰ نفر

یک جمهوری دیگر روسیه خواستار استقلال شد

۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5908736
یک جمهوری دیگر روسیه خواستار استقلال شد # تهران - ایرنا 6/05/72 .سیاسی. تلکس 283 روسلان اووشف رئیس جمهور اینگوش امروز با اعلام استقلال این جمهوری در آینده ای نزدیک یادآور شد که اینگوش نمی تواند درانتظار کمکهای روسیه باقی بماند.
........................................
،مصاحبه،مسکو،رفراندوم،
۰ نفر