۶ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5908729
T T
۰ نفر
مبارزه با آپارتاید از آغاز تاکنون (قسمت پایانی ) # تهران - ایرنا 6/05/72 .سیاسی. اطلاعات ص 12 تحریمهای اقتصادی وسیاسی بین المللی علیه حکومت نژاد پرست آفریقا;همراه بامبارزات واستقامت مردم محروم این کشور; تحولات عمده اخیر را به وجود آورده است ........................................
،حسن،بشر،ژان،زیگلر،نهضت،آزادیبخش،،آفریقای،جنوبی،آپارتاید،حزب،ملی،
۰ نفر