۱ تیر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5904885
T T
۰ نفر
تشدید فعالیتهای چریکهای کرد ترکیه وکاهش تولید نفت دراینکشور # آنکارا - ایرنا 5/04/72 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 120 ملیت : به دنبال تشدید ناآرامیهایی درمناطق جنوب شرق ترکیه شرکتهای خارجی کشف واستخراج نفت دراین کشور را متوقف کردند.
........................................
،شرکتهای،آمریکایی،مبیل،اکسپلریشن،مدیترانین،/ارکو،شرکت،انگلیس،،شل،،کشف، ،نفت،35،منطقه،،مناطق،نفت،خیز،بایمان،،آدی،یامان،
۰ نفر