۱ تیر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5904831
T T
۰ نفر
موضع آمریکا نسبت به ایران خصمانه و دور از واقعیت است # تهران - ایرنا 5/04/72 .سیاسی. تلکس 146 مارک گاز ویروسکی یکی از شرکت کنندگان در سمینار خلیج فارس امروز شنبه موضع دولت کلینتون درقبال ایران را خصمانه و بدور از واقعیات دانست.
........................................
،یک،پروفسور،آمریکایی،دانشگاه،لوئز،یانا،بنیادگرایی،
۰ نفر