۱ تیر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5904827
T T
۰ نفر
محاکمه عراقیهای متهم به شرکت درتوطئه ترور بوش درکویت # تهران - ایرنا 5/04/72 .سیاسی. تلکس 200 یک عراقی امروز شهادت داد دیگر هموطنان خودرا که متهم به شرکت درتوطئه ترور جرج بوش در کویت میباشند بطور قاچاق به این کشور آورده است.
........................................
،ای،پی،رعد،الاسدی،صاحب،قهوه،خانه،اعتراف،،11،عراقی،3،کویتی،طرح،ریزی، ،ترور،رئیس،،جمهوری،سابق،آمریکا،ولی،الغزالی،بازجویی،
۰ نفر