۱ تیر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5904820
T T
۰ نفر
رئیس جمهور منتخب در نیجریه قدرت را به دست می گیرد # تهران - ایرنا 5/04/72 .سیاسی. تلکس 5 رئیس جمهور نیجریه دیروز در ابوجا تائید کرد که یک رئیس جمهور منتخب از طریق دموکراتیک در 27 اوت 5 شهریور قدرت را در دست خواهد گرفت.
........................................
،ژنرال،ابراهیم،بابانگیدا،آ،اف،پ،
۰ نفر