۱ تیر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5904798
T T
۰ نفر
یلتسین درمورد لزوم رعایت حقوق روس ها در استونی هشدار داد # مسکو - ایرنا 4/04/72 .سیاسی. تلکس 101 بوریس یلتسین رئیس جمهور روسیه هشدار دادکه دولت روسیه برای حفظ منافع ملی سیاسی واجتماعی روس ها در استونی دست به هر اقدام لازم و ضروری خواهد زد.
........................................
،بیانیه،مسکو،
۰ نفر