۱ تیر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5904614
T T
۰ نفر
کردهای مخالف ترکیه همه گروگانها راآزاد کردند # تهران - ایرنا 3/04/72 .سیاسی. تلکس 31 مبارزین کرد که درحمله به کنسولگری ترکیه درمونیخ ضمن اشغال این محل کلیه کارکنان آنرا به گروگان گرفته بودندامروز کلیه گروگانهای خودراآزادکردند.
........................................
،خبرگزاریها،مونیخ،ریشارد،باوخ،سخنگوی،پلیس،،
۰ نفر