۱ تیر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5904563
T T
۰ نفر

اعلام جمهوری تالش / مغان در لنکران

۱ تیر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5904563
اعلام جمهوری تالش / مغان در لنکران # باکو - ایرنا 2/04/72 .سیاسی. تلکس 270 علی اکرم همت اف کفیل بخشداری لنکران اعلام کرد; این بخش جمهوری آذربایجان جمهوری تالش / مغان اعلام شده است.
........................................
،مصاحبه،روزنامه،زرکالو،آسیای،میانه،
۰ نفر