۱ تیر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5904531
T T
۰ نفر

دستگیری اکراد مخالف در ترکیه

۱ تیر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5904531
دستگیری اکراد مخالف در ترکیه # آنکارا - ایرنا 2/04/72 .سیاسی. تلکس 170 پلیس ترکیه 18 تن ازاعضای حزب غیر قانونی کارگران کرد /پ ک ک/ را دراستانبول دستگیر کرد.
........................................
،روزنامه،صباح،،اطلاعیه،شهربانی،استانبول،،ژاندارمری،ازمیر،
۰ نفر