۱ تیر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5904425
T T
۰ نفر
آمریکا همچنان عزت بگوویچ را رئیس جمهوری بوسنی میداند # تهران - ایرنا 2/04/72 .سیاسی. تلکس 31 آمریکا علیرغم آنکه بروز دو دستگی در ریاست جمعی بوسنی باعث کاهش قدرت عزت بگوویچ شده هنوز ویرا رئیس جمهوری بوسنی میداند.
........................................
،آ،اف،پ،واشنگتن،وزارت،امور،خارجه،فرانیو،بوراس،،سرپرست،هیات،اعزامی، ،شورای،ریاست،جمهوری،
۰ نفر