۱ تیر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5904385
T T
۰ نفر
حزب مام میهن دولت ترکیه را متهم به فریبکاری کرد # آنکارا - ایرنا 1/04/72 .سیاسی. تلکس 158 مسعود یلماز رهبر حزب مام میهن ترکیه تانسو چیللر را که بمدت 19 ماه تصدی وزارت اقتصاد راداشت به فریبکاری متهم کرد.
........................................
،تانسو،چیللر،نخست،وزیر،دبیرکل،حزب،حاکم،راه،راست،مسئول،نابسامانیهای، ،مالی،
۰ نفر