۱ تیر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5904352
T T
۰ نفر
اظهارت وزیر دادگستری در چهارمین گردهمایی مسئولان قوه قضائیه # تهران - ایرنا 1/04/72 .اجتماعی. تلکس 139 وزیر دادگستری: پرونده های موجود در دادگستریها; دادسراها; دادگاههای انقلاب و نظامی در سال 1371 بیش از 3میلیون و 300 هزارپرونده بوده است.
........................................
،ایران،شوشتری،گردهمایی،مسئولین،قوه،قضائیه،
۰ نفر