۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5901946
T T
۰ نفر
روسیه و ایران درزمینه برگزاری هفته های فیلم همکاری میکنند # مسکو - ایرنا 10/03/72 .فرهنگی. تلکس 228 براساس توافق وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی ایران بامعاون رئیس کمیته دولتی امور سینمائی روسیه دوکشوردرزمینه تولیدفیلم مشترک همکاری میکنند ........................................
،معاون،امور،سینمائی،وزارت،فرهنک،و،ارشاد،اسلامی،ایران،انوار،والری، ،ریابینسکی،روسیه،
۰ نفر